Όροι και Προϋποθέσεις

• Οι προσφορές ισχύουν για 1 άτομο

• Κάθε κουπόνι εξαργυρώνεται μόνο μια φορά

• Οι προσφορές και τα κουπόνια έχουν χρονική διάρκεια και

αναφέρονται σε όλα τα μέσα προώθησης

• Οι προσφορές και τα κουπόνια ισχύουν για Dine In, Take Away και Delivery

• Καμία προσφορά δεν συνδιάζεται με άλλες προσφορές

• Η εταιρία δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη